Stock Code

855

Company

China Water Affairs Group Limited

Time

10:00 - 14:00

Location

Shenzhen

Contact

王海

+86 0755 8323

范梓炫

+86 0755 8255 3457

fanzixuan@zhixingcaijing.com