Stock Code

1070

Company

TCL Electronics Holdings Limited

Language

Mandarin

Time

16:00 - 17:00

Location

Shenzhen

Contact

Tan Rong Hua

tanronghua@zhixingcaijing.com